Πολιτική Απορρήτου

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Στον χρήστη του διαδικτυακού τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.alx.com.gr και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (εφεξής «Διαχειριστές») αποτελεί πνευματική της ιδιοκτησία και διέπετε από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι «Διαχειριστές» διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Στο περιεχόμενο του ιστότοπου περιλαμβάνονται και έργα τρίτων – ενδεικτικά – κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα κλπ. τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν στους δημιουργούς τους. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.alx.com.gr διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση των «Διαχειριστών». Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική όπως και οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (κείμενα, φωτογραφίες, video κλπ), που βρίσκονται αναρτημένα εδώ ή σε ειδικές πλατφόρμες (π.χ. πλατφόρμα σχολίων) αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών του ιστότοπου ή τρίτων, οι οποίοι παραχώρησαν στους «Διαχειριστές» περιορισμένο δικαίωμα δημοσίευσης. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών και συνεργατών αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Αναφορικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.alx.com.gr, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας www.alx.com.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς επίσης και στις οικείες διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση οι «Διαχειριστές» διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.alx.com.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Ο ιστότοπος www.alx.com.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά όπως π.χ παροχή πληροφοριών, απάντηση σε ερωτήσεις, παραγγελίες προϊόντων, newsletter κλπ. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο ή εταιρεία καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο ή εταιρεία. Οι «Διαχειριστές» δεν θα διαθέσουν προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας www.alx.com.gr σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Οι «Διαχειριστές» είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ALX ΕΛΛΑΣ ΜΙΚΕ («Εταιρεία») έχει έδρα στην Αθήνα, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 12, τηλ: 2107220150, email: info@alx.com.gr, και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης (management consulting services). Για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της η εταιρεία επεξεργάζεται, μεταξύ άλλων, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ακολουθώντας τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (ο «GDPR»). Υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η ίδια η εταιρεία με τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία αφορούν πελάτες, προσωπικό, συνεργάτες, στελέχη επιχειρήσεων ως contact persons, χρήστες της ιστοσελίδας της που συμπληρώνουν τη φόρμα επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία στα πλαίσια των νόμιμων λειτουργιών της και των εννόμων συμφερόντων της, δεδομένου ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της στην πλειονότητά τους αφορούν σε και προορίζονται για νομικά πρόσωπα.

Καμία μορφή διάθεσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν γίνεται από την εταιρεία, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή εκτός εάν το υποκείμενο έχει δώσει τη ρητή γι’ αυτό συγκατάθεσή του.

Συγκατάθεση του υποκειμένου λαμβάνεται ηλεκτρονικά ή έντυπα και προηγείται κάθε επεξεργασίας. Η συγκατάθεση ανακαλείται οποτεδήποτε με αποστολή μηνύματος από το υποκείμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alx.com.gr. Κατ’ εξαίρεση, η εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα χωρίς συγκατάθεση του υποκειμένου όταν πρόκειται να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις της, να ασκήσει νόμιμα συμφέροντά της, να ασκήσει δικαιώματά της σε δικαστικές διαδικασίες ή όταν προβλέπεται από την νομοθεσία.

Χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο απολύτως αναγκαίος για τους σκοπούς που αυτά συλλέχθηκαν. Για τον καθορισμό του χρόνου λαμβάνονται υπόψη οι νόμιμες προθεσμίες, οι αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ο περιορισμός της αποθήκευσης και η ορθολογική διαχείριση των αρχείων.

Δικαιώματα του υποκειμένου είναι το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν, το δικαίωμα διόρθωσής τους, το δικαίωμα διαγραφής τους, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα στη φορητότητα αυτών, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως εξειδικεύονται στον GDPR. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου επικοινωνήστε με την εταιρεία στο τηλέφωνο 2107220150 και στο email: info@alx.com.gr

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί μία τεχνολογία που ονομάζεται «cookies».

Τι είναι τα Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου το οποίο τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή. Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου μας.

Τα cookies διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Απολύτως αναγκαία

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στον ιστότοπο της επιχείρησής μας και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά του, π.χ. να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιοχές του ιστοτόπου ή να αποθηκεύσετε προϊόντα σε ένα καλάθι αγορών.

Χρήσιμα για την απόδοση του ιστοτόπου

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, π.χ. σε ποιες σελίδες πηγαίνουν συχνότερα οι επισκέπτες. Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας ενός ιστοτόπου σε μελλοντικές εκδόσεις.

Χρήσιμα για την λειτουργικότητα του ιστοτόπου

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που έχετε κάνει, π.χ. το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε και παρέχουν μία καλύτερη προσωπική εμπειρία.

Χρήσιμα για την προβολή περιεχόμενου σχετικού με τα ενδιαφέροντά σας.

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προσφορά περιεχομένου το οποίο είναι πιο σχετικό με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

Συγκατάθεση για την χρήση cookies από τον ιστότοπο.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies ( εκτός από αυτά που είναι τεχνικά αναγκαία για την λειτουργία του ιστοτόπου ) ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται κατά την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο. Εάν επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τα cookies, μπορεί να μην απολαμβάνετε όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του παρόντος ιστοτόπου και άλλων ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο ερωτάσθε, εάν επιθυμείτε ή όχι τα cookies λαμβάνοντας στην οθόνη σας το κάτωθι μήνυμα:

Η επιχείρησή μας χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική των Cookies και επιλέξτε είτε το κουτί «Αποδοχή», είτε το κουτί «Απόρριψη» σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies κατά την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα πλοήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιείτε αποδέχεται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του για να τα καταργήσετε εντελώς ή για να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν από την αποθήκευση ενός cookie, εάν το προτιμάτε.

Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (web browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί.

Σε περίπτωση που αρχικώς αποδεχθείτε τα cookies και στην πορεία αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να αλλάξετε την απόφασή σας στη συνέχεια, τροποποιώντας την επιλογή σας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο διαχείρισης των cookies πηγαίνοντας στην ενότητα «Βοήθεια» του προγράμματος πλοήγησης (web browser) σας.

ALX GREECE. ALL RIGHTS RESERVED