Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ALX Ελλάς είναι να συμβάλλει στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στις επερχόμενες καταιγιστικές αλλαγές του επιχειρηματικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, μέσω προγραμμάτων εξορθολογισμού της λειτουργίας, μεγιστοποίησης της αξίας των συνολικών πόρων, και προαγωγής συμπληρωματικών συνεργειών, με στόχο την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής θέσης τους και την αύξηση της κερδοφορίας.

Οι δράσεις μας

Εκπροσωπεί τον Εθνικό Οργανισμό Εμπορίου της Ουγγαρίας (Hungarian Export Promotion Agency) με κύριο αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών επενδυτικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Ουγγαρίας. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμβάλει στην δημιουργία καινοτόμων και ανταγωνιστικών προτάσεων και στην ανάπτυξη εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθούν ισχυροί δεσμοί και οφέλη.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα www.hepaoffice.gr

 

Εκπροσωπεί τον Εθνικο Οργανισμο Εμποριου της Ουγγαριας (Hungarian Exports Promotion Agency) με κύριο αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών επενδυτικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Ουγγαρίας. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμβάλει στην δημιουργία καινοτόμων και ανταγωνιστικών προτάσεων και στην ανάπτυξη εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθούν ισχυροί δεσμοί και οφέλη.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.hepaoffice.gr

 

Δραστηριοποιείται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, μέσω του brand Business Grove, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, από τον εξορθολογισμό και την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης έως τη μεγιστοποίηση της αποτίμησής της, με εξειδίκευση σε μηχανισμούς αντιμετώπισης επιχειρηματικών κινδύνων, performance management, εισόδου σε νέες αγορές, με έμφαση τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις στρατηγικές συμμαχίες.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα www.businessgrove.com

Δραστηριοποιείται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, μέσω του σήματος Business Grove, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, από τον εξορθολογισμό και την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης έως τη μεγιστοποίηση της αποτίμησής της, με εξειδίκευση σε μηχανισμούς αντιμετώπισης επιχειρηματικών κινδύνων, performance management, εισόδου σε νέες αγορές, με έμφαση τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις στρατηγικές συμμαχίες.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.businessgrove.gr

Επικοινωνία

ALX ΕΛΛΑΣ
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 12, Αθήνα 10674
T:+30 210 7220150-151
F: +30 210 722 01 52
E: info@alx.com.gr
www.alx.com.gr